پاورپوینت درباره الگوریتم ژنتیک

پاورپوینت درباره الگوریتم ژنتیک|1691130|mna|ام اِن|لینک مستقیم فایل|الگوریتم, ژنتیک
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل پاورپوینت درباره الگوریتم ژنتیک قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد اسلاید:62

lالگوریتم ژنتیک روش یادگیری بر پایه تکامل بیولوژیک است.lاین روش در سال 1970 توسط John Holland معرفی گردیدlاین روشها با نام Evolutionary Algorithms نیز خوانده میشوند.lیک GA برای حل یک مسئله مجموعه بسیار بزرگی از راه حلهای ممکن را تولید میکند.lهر یک از این راه حلها با استفاده از یک “ تابع تناسب” مورد ارزیابی قرار میگیرد.lآنگاه تعدادی از بهترین راه حلها باعث تولید راه حلهای جدیدی میشوند. که اینکار باعث تکامل راه حلها میگردد.lبدین ترتیب فضای جستجو در جهتی تکامل پیدا میکند که به راه حل مطلوب برسدlدر صورت انتخاب صحیح پارامترها، این روش میتواند بسیار موثر عمل نماید.